سلام همسرم سيتيزن استراليا هستن و من چهار ماه پيش درخواست ويزاي مهاجرت به استراليا رو دادم .دو هفته بعد با من تماس گرفتن كه براي مديكال تست اقدام كنم .در زمان انجام تست باردار بودم و نتونستم ايكس ري بدم . بعد دوبار بهم ايميل زدن كه بايد انجام بدي ايكس ري رو.حالا من نميدونم ميتونم بعد از سه ماهه ي دوم برم ايكس ري بدم يا نه؟در ثاني اگه بزارم براي بعد از زايمان تكليف بچه چي ميشه چقد طول ميكشه ؟شرايط من طوري نيست كه بتونم تنها زندگي كنم .خواهش ميكنم راهنمايي م كنين ممنون