بدون شک نحوه تقسیم بندی اطلاعات در فروم ، نقش موثری در سهولت کاربرد و نیز جلوگیری از ایجاد تاپیکهای تکراری و سردرگمی کاربران دارد . لطفا پیشنهادات خود را در مورد نحوه تقسیم بندی اطلاعات فروم ارائه فرمایید.