سلام
بنده در شرکتی کار کردم حدود ده سال پیش و اکنون از هم پاشیده شده شرکت.وغیر از گواهی کار و سابقه بیمه چیز دیگه ای ندارم.تکلیف چیست؟اگه فیش حقوقی نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟
ممنون