Salaam man ba titre medical representative assessed shodam va vase visaye 190 eghdam kardam .75 emtiaz daram va vase high pointe SA hoodode 1/5 mahe pish EOI por kardam hanooz invitation nayoomade . Yani dige omidi nist va sponser i?ta kei bayad sabr konam?