سلام آقا دامون پیرو سوالی که در دور همی پرسیدم خواستم اینجا مفصلتر مطرح کنم:
اگر شخصی با ویزای 489 در استرالیا ساکن شود و بخاهد شرط یکسال کار را بصورت Self Employed بجا آورد بطوری که برای یک شرکت اروپایی فری لنسر کار کند یا برای دفتر همان شرکت در ملبورن فری لنسر کار کند الزاما نیاز به ثبت شرکت دارد یا فقط تکس بابت حقوقش بپردازد کفایت میکند؟ (جمله ام شبیه رساله شد) حال اگر این شغل مستلزم ماموریت خارج از استرالیا باشد اما شخص در ریجن مورد نظر دارای آدرس و قرارداد اجاره باشد می تواند شرط 2 سال سکونت را هم بجا اورد؟ کلا 887 گیر خاصی داره؟
مرسی