سلام
در حالي كه سوالي در مورد شرايط شهروندي پرسيده بودم اين سوال هم برايم ايجاد شد كه وقتي ويزاي اقامت دائم ميگيريم آيا بايد تعداد روز مشخصي در هرسال را در خاك استراليا بگذرانيم؟ ( ظاهرا براي كارت سبز امريكا قانون 6 ماه در هر سال وجود دارد)